lac Operon Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов lac Operon Simulation
Опис
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови DNA, RNA, biology, gene, lac operon
Симулации РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon


Автори Chris Justus
Контакт е-маил crjustus@interact.ccsd.net
Школо / Организација Clark County School District
Поставено 25.2.14
Обновено 19.5.15