Exploring Gas Laws


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Exploring Gas Laws
Опис A Guided Inquiry activity to explore the gas laws
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Boyle's Law, Charles' Law, Dalton's Law of Partial Pressure, Gay-Lussac's Law, gas laws
Симулации Особини на идеален гас


Автори Ann Baxley
Контакт е-маил ann.baxley@cobbk12.org
Школо / Организација Walton High School
Поставено 30.1.14
Обновено 30.1.14