Projectile Motion-Using kinematic equations


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Projectile Motion-Using kinematic equations
Опис This lab requires the students to use equations for x and y in projectile motion and is quantitative in nature.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови distance, equations, projectiles, range
Симулации Движење на проектил


Автори Elisabeth Pope
Школо / Организација Celina ISD
Поставено 12.12.13
Обновено 6.1.14