Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity
Опис
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Концепт Прашања
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Atoms, JJ Thomson, Model of the Atom, Plum Pudding Model, Rutherford, Rutherford Model
Симулации Рутерфордово расејување


Автори Leslie Hepler
Школо / Организација Millersburg Area High School
Поставено 21.11.13
Обновено 21.11.13