The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency
Опис This is a lab on calculating Ideal and Actual Mechanical Advantage of an inclined plane. It also asks students to calculate the efficiency of the ramp system.
Предмет Физика
Ниво Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Efficiency, Mechanical Advantage, Physical Science, Physics, Simple Machines, Work
Симулации Тело на косина


Автори Tim Perry
Контакт е-маил phethelp@colorado.edu
Школо / Организација Sterling Montessori
Поставено 1.11.13
Обновено 1.11.13