Ecuaciones Químicas (Introducción)


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Ecuaciones Químicas (Introducción)
Опис Laboratorio introductorio al balanceo de ecuaciones químicas
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Шпански
Клучни зборови Balanceo, Coeficientes estequiométricos, Ecuación Química, Productos, Reactivos
Симулации Изедначување на хемиски равенки


Автори Olimpia Eunice Martinez
Контакт е-маил lq1incunoc@gmail.com
Школо / Организација Universidad de San Carlos de Guatemala
Поставено 15.10.12
Обновено 15.10.12