Virtual Circuit Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Virtual Circuit Lab
Опис Explore relationships in a parallel and series circuit and use those to explain what is going on in a simple combination circuit.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови circuits
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Joanna MacDonald
Школо / Организација St Francis High School, Sacramento
Поставено 8.10.12
Обновено 6.5.13