Forces Virtual Lab Ramp


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Forces Virtual Lab Ramp
Опис Use the forces acting on the objects to calculate the coefficient of static friction and kinetic friction of the Mystery Box.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови Friction, ramp
Симулации Рампа: Движења и сили


Автори Joanna MacDonald
Школо / Организација St Francis High School, Sacramento
Поставено 8.10.12
Обновено 11.10.12