Explore voltage, current and resistance in DC circuit


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Explore voltage, current and resistance in DC circuit
Опис
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови charges, current, resistance, voltage
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Chee Heong Lee
Школо / Организација Universiti Tunku Abdul Rahman
Поставено 30.3.12
Обновено 30.3.12