Series Circuits Electrical Relationships


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Series Circuits Electrical Relationships
Опис Students will build circuits to match the diagram to determine the relationship between voltage, current, and resistance in a series circuit.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Домашна работа, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Ohm's law, current, resistance, series circuit, voltage
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Bill Braun
Школо / Организација Winona Senior High School
Поставено 8.9.11
Обновено 8.9.11