Exploring Changes in States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Exploring Changes in States of Matter
Опис Physical Science Properties of Matter
Предмет Физика, Хемија
Ниво Средна школа
Тип Лабораторија
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови molecular view of matter, phase change
Симулации Состојба на материјата


Автори Jackie Esler
Школо / Организација Boulder Valley School District
Поставено 6.7.11
Обновено 30.10.11