Modeling Relative Atomic Mass


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Modeling Relative Atomic Mass
Опис The concept of average relative atomic mass is explored. Calculation of relative atomic masses from isotopic relative atomic mass and natural abundance (percent composition) is taught. Estimation of most abundant isotopes in a binary combination. Calculation of approximate relative atomic mass and percent composition, using mass numbers. Calculation of relative atomic mass of elements with three or more isotopes.
Предмет Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Mass Number, Natural Abundance, Percent Composition, Relative Atomic Mass
Симулации Изотопи и атомски маси


Автори Roberto Marrero
Школо / Организација Brentwood High School, Williamson Co, TN
Поставено 27.5.11
Обновено 28.8.11