The Covalent Bond Between Two Atoms


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Covalent Bond Between Two Atoms
Опис This homework assignment develops the concept of covalent bonding and employs the atomic interaction simulation to model a single, double, and triple bond, and the non-bonding interactions between the noble gases.
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови bond energy, bond length, covalent bond
Симулации Интеракција меѓу атомите


Автори Roberto Marrero
Школо / Организација Brentwood High School, Williamson Co, TN
Поставено 9.3.11
Обновено 30.6.11