Virtual Capacitor Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Virtual Capacitor Lab
Опис
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Capacitor, Investigation, Worksheet
Симулации Кондензатор


Автори Clive Hamilton
Контакт е-маил c.hamilton@tmi-sa.org
Школо / Организација TMI - The Episcopal School of Texas
Поставено 19.1.11
Обновено 19.1.11