Ramp lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Ramp lab
Опис This introduces students to the concepts of forces on a ramp.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Концепт Прашања
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Ramp Concepts
Симулации Рампа: Движења и сили


Автори Nathan Upchurch
Школо / Организација Texas High School
Поставено 10.11.10
Обновено 22.12.10