AC Circuits


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов AC Circuits
Опис A virtual lab experiment to be used as a pre-lab or a replacement of a regular lab experiment.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови ac, circuits, impedance
Симулации Конструкција на струјно коло (AC+DC)


Автори Tatiana Stantcheva
Школо / Организација Northern Virginia Comm. College
Поставено 6.11.10
Обновено 6.11.10