Understanding Voltage, Potential Difference and Potential /Voltage Drop


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Understanding Voltage, Potential Difference and Potential /Voltage Drop
Опис Understanding Voltage, Potential Difference and Potential /Voltage Drop
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Potential Difference
Симулации Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја)


Автори Alka Rhode
Школо / Организација Auckland Girls' Grammar School
Поставено 7.7.10
Обновено 7.7.10