Series and Parallel Circuits


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Series and Parallel Circuits
Опис This is a good "review" of concepts pertaining to current and voltage in series and parallel circuits; yet an introduction to power in circuits.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Circuits, Electricity
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Nicole Murawski
Школо / Организација Royal Oak High School
Поставено 15.2.10
Обновено 15.2.10