Application of The First Law of Thermodynamics


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Application of The First Law of Thermodynamics
Опис This quantitative activity focuses on relationships between internal Energy work, and heat.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Концепт Прашања
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Internal energy, efficiency, heat, work
Симулации Особини на идеален гас


Автори Andrzej Sokolowski
Школо / Организација Magnolia West High School
Поставено 18.1.10
Обновено 24.1.10