Electric Fields Simulation


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Electric Fields Simulation
Опис The activity allows students to visualize field lines of charged objects, the interaction of charged objects, and the effect of an applied external field.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Electric Field, electric charge, repulsion
Симулации Електрично поле


Автори Roberto Marrero
Школо / Организација Brentwood High School, Williamson Co, TN
Поставено 9.1.10
Обновено 9.1.10