Experiments with Bar Magnets and Electromagnets


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Experiments with Bar Magnets and Electromagnets
Опис
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Experiment, Graphing, Introductory, Invesitgation, Magnetism, Prediction
Симулации Магнети и Електромагнети


Автори Maria Falbo
Контакт е-маил mfalbo@cghsnc.org
Школо / Организација Cardinal Gibbons High School
Поставено 7.5.08
Обновено 19.5.15