Circuit rules - series and parallel


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Circuit rules - series and parallel
Опис
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови circuits
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Unknown Unknown
Школо / Организација unknown
Поставено 12.3.08
Обновено 22.4.08