Virtual Vector Lab - Components & Trig Operations


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Virtual Vector Lab - Components & Trig Operations
Опис Virtual Lab that walks students through the concepts of vector properties, trig operations, vector components and vector addition.
Предмет Математика, Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови vector
Симулации Собирање на вектори


Автори Jeremy Smith
Школо / Организација Hereford HS, MD
Поставено 28.2.08
Обновено 1.3.18