Electric fields


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Electric fields
Опис Written for AP Physics C students. Includes vector addition as well as calculus integration.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови finite line of charge, net field
Симулации Електрични полиња на точкести електрицитети, Електричен хокеј


Автори Michael F. Gallo
Школо / Организација Whitney Young Magnet HS
Поставено 8.2.08
Обновено 8.2.08