Electric Field Hockey Homework


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Electric Field Hockey Homework
Опис A lesson to help students understand the idea of field and how it relates to particle motion.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови E-Field
Симулации Електричен хокеј


Автори Joe Redish
Школо / Организација U. of MD
Поставено 28.2.08
Обновено 28.2.08