Orbits--effects of mass and distance


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Orbits--effects of mass and distance
Опис
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Acceleration, Astronomy, Circular Motion, Elliptical Motion, Gravitational Force, Gravity, Harmonic Motion, Kinematics, Motion, Planets, Rotational Motion, Satellites, Vectors, Velocity
Симулации Мој Соларен систем


Автори Chris Cochran
Школо / Организација Montgomery County Public Schools
Поставено 7.12.07
Обновено 7.12.07