Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration
Опис The student will be able to explain how a resistor, an inductor, or a capacitor effects the operation of a DC circuit.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Circuits, Electricity
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори curt miller
Школо / Организација Wheat Ridge High School
Поставено 31.3.07
Обновено 18.9.07