The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law
Опис Students will change the length of the container, calculate its volume and find the relationship, both mathematically and graphically, between the volume of a gas and its pressure.
Предмет Математика, Хемија
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Gases, Liquids, Solids
Симулации Особини на идеален гас


Автори Stephan Graham
Школо / Организација Arrupe Jesuit High School
Поставено 26.3.07
Обновено 14.11.08