Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring
Опис Learning Goals Using a mass oscillating on a spring, students will be able to explain the distribution and transfer of different types of energy: kinetic, elastic potential, gravitational potential, and thermal. Students will also be able to explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic, elastic potential, and gravitational potential energy of a mass oscillating on a spring. Students will study what happens when there is also thermal energy of a mass oscillating on a spring.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови mass
Симулации ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ


Автори Jessica Mullins
Школо / Организација Conifer High School
Поставено 23.3.07
Обновено 18.9.07