The x and y's of Gas Properties


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The x and y's of Gas Properties
Опис Day 1 (1/2 day) Introduction to PhET Gas Properties and to Lab. Day 2: Student will divide into 3 groups A Pressure vs Temp B Pressure vs Number C Pressure vs Volume Individual students make graphs and perform graph analysis. Day 3: Student share data in groups
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Gases, Liquids, Solids
Симулации Особини на идеален гас


Автори Brian Ash
Школо / Организација Gunnison High School
Поставено 16.2.07
Обновено 27.7.07