Producing Electromagnetic Radiation using a Neon


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Producing Electromagnetic Radiation using a Neon
Опис This uses the Phet simulation, Neon Light and other Discharge lamps to investigate how they produce light and other electromagnetic radiation.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Light, Radiation
Симулации Неонски ламби и други ламби на празнење


Автори Nancy Spletzer
Школо / Организација Clear Creek High School
Поставено 4.2.07
Обновено 4.2.07