Motion Labs using MOVING MAN


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Motion Labs using MOVING MAN
Опис This activity consists of three labs. The first uses a motion detector and the other two use MOTION MAN to reinforce motion and graphing
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Graphing
Симулации Шетач (променливо праволиниско движење)


Автори Nancy Spletzer
Контакт е-маил nancy.spletzer@ccsdre1.org
Школо / Организација Clear Creek High School
Поставено 13.10.06
Обновено 18.9.07