Homework Activity I


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Homework Activity I
Опис This is a homework activity for future elementary and middle school teachers who are studying circuits. It is intended to help them investigate a series-parallel combination circuit.
Предмет Физика
Ниво K-5, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Circuits, Electricity
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Tom OKuma, Kastro Hamed
Контакт е-маил tokuma@lee.edu
Школо / Организација Lee College
Поставено 23.7.06
Обновено 22.4.08