Faradays AC-DC and Electromagnetism


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Faradays AC-DC and Electromagnetism
Опис The students will develop an understanding of the difference between AC and DC current, learn how an electromagnet works and learn how AC and DC current affect the magnetic field of an electromagnet
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Домашна работа
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Magnetism
Симулации Фарадеева Електромагнетна лабораторија


Автори Steve Reeves
Школо / Организација Standley Lake High School
Поставено 28.7.05
Обновено 4.8.05