CCK - Series & Parallel - Current Flow


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов CCK - Series & Parallel - Current Flow
Опис This activity shows the basic differences between serries and parallel curcuits.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Домашна работа
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Heat, Stat Mech, Thermo
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Steve Reeves
Школо / Организација Standley Lake High School
Поставено 28.7.05
Обновено 7.8.05