Спонзори

PhET би сакал да се заблагодари на следниве организации, фирми и поединци за нивна поддршка:

Финансиска подршка

Платинесто ниво на донатори ($100k+)

Златно ниво на донатори ($10k - $100k)

Сребрено ниво на донатори ($5k - $10k)

Бронзено ниво на донатори ($1 - $5k)

Тхеничка подршка