Hooke Yasası ve Yay Sistemleri


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Hooke Yasası ve Yay Sistemleri
설명 Hooke yasasının doğrulamak; seri ve paralel bağlı yaylarda eşdeğer yay sabitini bulmak için ödev veya sınıfiçi etkinlik
주제 물리학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험목록 구분 안내된 활동목록 구분 원격학습
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 터키어
키워드 Hooke Yasası목록 구분 Paralel bağlı yaylar목록 구분 Seri bağlı yaylar
시뮬레이션 후크의 법칙 (HTML5)


저자(들) Ömer Ensari
학교/기관 MEB
제출일 21. 11. 26
업데이트 날자 21. 11. 26