PHET - Energiecentrale of kernbom?


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로

구글 활동에 편집 접근을 요청하지 마십시요.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)제목 PHET - Energiecentrale of kernbom?
설명 Leerlingen leren via de simulatie over kernsplijting (ook met kernsplijtingsreactievergelijking), kettingreactie (gecontroleerd energie-centrale, ongecontroleerd kernbom), de invloed van aanwezigheid van U-235 en U-238, neutronen, invloed van de regelstaven op het vermogen. Gemaakt voor derde klas vwo (14-15 jaar oud). Past in één les van 50 minuten. De opdracht is volledig digitaal via een google quiz (met feedback na 'versturen'). De digitale versie is het meest up-to-date.
주제 물리학
수준 중학
유형 실험목록 구분 안내된 활동목록 구분 원격학습
기간 60 분
정답 포함
언어 네덜란드어
키워드 U-235목록 구분 U-238목록 구분 gecontroleerd목록 구분 kernbom목록 구분 kerncentrale목록 구분 kernreactievergelijking목록 구분 kernsplijting목록 구분 kettingreactie목록 구분 neutronen목록 구분 ongecontroleerd목록 구분 regelstaven목록 구분 voorspellen.
시뮬레이션 핵분열


저자(들) Loran de Vries
학교/기관 Het Amsterdams Lyceum
제출일 20. 4. 22
업데이트 날자 20. 5. 25