Diffusie


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Diffusie
설명 Zoek het verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa voor gassen. De diffusiesnelheid wordt bekomen door het verschil te nemen van het aantal moleculen.
주제 물리학목록 구분 생물학목록 구분 화학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험
기간 30 분
정답 포함
언어 네덜란드어
키워드 diffusie van gassen목록 구분 diffusiesnelheid목록 구분 molaire massa목록 구분 wet van Graham
시뮬레이션 확산 (HTML5)


저자(들) Roland Van Kerschaver
학교/기관 Royal Atheneum Bruges
제출일 19. 11. 20
업데이트 날자 19. 11. 20