Undersøgelse til Stoftilstande Basis


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Undersøgelse til Stoftilstande Basis
설명 Dette opgavesæt har følgende læringsmål: Du skal blive I stand til at: 1. Undersøge og beskrive forskelle og ligheder mellem fast- flydende- og gasform på et molekylært niveau. 2. Sammenligne de fire materialer I simuleringen, ved brug af din forståelse for tilstandsformer.
주제 물리학
수준 중학
유형 숙제목록 구분 안내된 활동
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 덴마크어
키워드 fast목록 구분 flydende목록 구분 gas목록 구분 molekyler목록 구분 tilstandsformer목록 구분 undersøgelser
시뮬레이션 물질의 상태: 기초편 (HTML5)목록 구분 물질의 상태: 기초편


저자(들) Marie Moustesgaard
학교/기관 Folkeskolen
제출일 19. 9. 3
업데이트 날자 19. 9. 3