Oplossing (Veren en massa's)


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Oplossing (Veren en massa's)
설명 Veren en massa's in een aangepaste versie: voor HTML5 en met oplossing. De grafieken tekenen op millimeterpapier. Of gebruik maken van rekenblad (Excel). Doe drie metingen en neem het gemiddelde ervan om de nauwkeurigheid te vergroten.
주제 물리학목록 구분 수학
수준 고교
유형 실험
기간 30 분
정답 포함
언어 네덜란드어
키워드 Hooke목록 구분 Oplossing목록 구분 kracht목록 구분 massa's목록 구분 veerconstante목록 구분 veren
시뮬레이션 질량과 용수철 (HTML5)


저자(들) Roland Van Kerschaver
학교/기관 Royal Atheneum Bruges
제출일 19. 1. 6
업데이트 날자 19. 1. 6