Elektriciteit


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Elektriciteit
설명 De leerlingen leren werkend stroomcircuit te maken wat wel en geen stroomgeleiders zijn hypotheses op te stellen om deze vervolgens te testen in een virtueel laboratorium. De leerlingen maken een conceptmap een hypothese stellen onderzoeksvraag doen onderzoek besluiten maken een quiz.
주제 물리학
수준 기타목록 구분 초등
유형 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Go Lab목록 구분 Go Next목록 구분 ILS목록 구분 Inquiry Learning Space목록 구분 fysica목록 구분 geleider목록 구분 virtueel lab목록 구분 werkblad
시뮬레이션 회로제작 키트: DC (HTML5)목록 구분 회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5)


저자(들) Roland Van Kerschaver
학교/기관 Royal Atheneum Bruges
제출일 18. 6. 22
업데이트 날자 18. 6. 22