De wet van Ohm


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 De wet van Ohm
설명 Onderzoek het verband tussen spanning, stroomsterkte en weerstand. Naast de Inquiry Learning Space die van apps gebruik maakt is ook een klassiek werkblad voorzien.
주제 물리학
수준 중학목록 구분 초등
유형 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 영어
키워드 Go Lab목록 구분 ILS목록 구분 Inquiry Learning Space목록 구분 Next Lab목록 구분 fysica목록 구분 wet van Ohm
시뮬레이션 옴의 법칙 (HTML5)


저자(들) Roland Van Kerschaver
학교/기관 Royal Atheneum Bruges
제출일 18. 6. 7
업데이트 날자 18. 6. 18