Kies je breuk


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Kies je breuk
설명 Beschrijving Deze les is bedoeld voor groep 7 en 8. De kinderen leren in deze les breuken vereenvoudigen en helen uit breuken halen. De les wordt gegeven onder begeleiding van de leerkracht, maar kan ook zelfstandig worden uitgevoerd. Vereiste voorafgaande kennis. De leerlingen moeten al kennis hebben genomen van breuken. Zij hoeven de leerstof nog niet te beheersen, maar moeten wel weten wat breuken zijn.
주제 수학
수준 기타목록 구분 초등
유형 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Go Lab목록 구분 ILS목록 구분 Inquiry Learning Space목록 구분 Nederlands목록 구분 Next Lab목록 구분 wiskunde
시뮬레이션 분수 짝짓기 (HTML5)


저자(들) Roland Van Kerschaver
학교/기관 Royal Atheneum Bruges
제출일 18. 5. 31
업데이트 날자 18. 5. 31