Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로제목 Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar
설명 Læringsmål for denne aktiviteten: * forstå skilnaden mellom pådra og utgangar i ein einingsoperasjon * forstå korleis kombinasjonar av pådra må brukast for å oppnå ynskte tilstandar i prosessen
주제 물리학목록 구분 화학
수준 고교
유형 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 노르웨이어-니노르스크
키워드 kjemiprosess목록 구분 pådrag목록 구분 prosesskontroll목록 구분 utgang
시뮬레이션 농도 (HTML5)


저자(들) Rune Mathisen
연락 이메일 skole@bitjungle.com
학교/기관 Porsgrunn videregående skole
제출일 17. 12. 4
업데이트 날자 17. 12. 4