Spajanje više trošila


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로제목 Spajanje više trošila
설명 Nastavni listić za samostalno istraživanje svojstava serijskih spojeva na primjerima sa više trošila
주제 물리학
수준 기타
유형 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 크로아티아어
키워드 električni strujni krug목록 구분 paralelni spoj목록 구분 serijski spoj
시뮬레이션 회로제작 키트: DC (HTML5)


저자(들) Anita Sečan
연락 이메일 anitabranisa@yahoo.com
학교/기관 OŠ BELICA
제출일 17. 11. 9
업데이트 날자 17. 11. 9