pc-labo: lichtbreking


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 pc-labo: lichtbreking
설명 In dit PC-labo voor het derde jaar ASO of TSO leren leerlingen enkele basisbegrippen in verband met de breking van licht.
주제 물리학
수준 중학
유형 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 invalshoek목록 구분 lichtbreking목록 구분 lichtsnelheid목록 구분 prisma목록 구분 refractie
시뮬레이션 빛의 굴절 (HTML5)


저자(들) Maarten Vervecken
연락 이메일 maarten.vervecken@sintclara.eu
학교/기관 Sintclara College
제출일 17. 10. 12
업데이트 날자 17. 10. 12