Radioaktiivse lagunemise meedialabori juhend


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로제목 Radioaktiivse lagunemise meedialabori juhend
설명 Alfa ja beeta aktiivsete ainete poolestusaja määramine.
주제 물리학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 에스토니아어
키워드 Poolestusaeg목록 구분 radioaktiivne lagunemine
시뮬레이션 알파붕괴목록 구분 베타붕괴


저자(들) Siim Tõkke
연락 이메일 siim-tokke@hotmail.com
학교/기관 Vanalinna Hariduskolleegium
제출일 17. 6. 8
업데이트 날자 17. 6. 8