Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4
설명 Een korte opdracht om verder kennis te maken met de wet van Snel en totale interne reflectie. Beetje geleend van een van de Engelse teksten.
주제 물리학
수준 고교
유형 실험
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 30 min목록 구분 intro
시뮬레이션 빛 굴절


저자(들) Kees Lazonder
연락 이메일 lazonder@gmail.com
학교/기관 IVKO
제출일 15. 11. 22
업데이트 날자 15. 11. 22