Opdracht over Dichtheid


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Opdracht over Dichtheid
설명 In deze opdracht gaat het erom dat de leerlingen inzien wat voor invloed de factoren massa en volume hebben op de waarde van de dichtheid.
주제 화학
수준 중학
유형 논의 조언목록 구분 시범목록 구분 안내된 활동
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Invloed van massa en volume op de dichtheid.
시뮬레이션 밀도


저자(들) Asma Sihmidi
학교/기관 Haemstede Barger College
제출일 15. 11. 22
업데이트 날자 15. 11. 22